تور آنتالیا ویژه فروردین 1403 (6 شب) پرواز تیلویند

Lara Palace Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 14,400,000 تومان
یک تخته 16,800,000 تومان
کودک با تخت 14,190,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Cender Hotel

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 23,600,000 تومان
یک تخته 29,000,000 تومان
کودک با تخت 18,600,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Amon Hotels Belek +16

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 25,800,000 تومان
یک تخته 32,200,000 تومان
کودک با تخت 19,300,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Karmir Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 27,900,000 تومان
یک تخته 35,400,000 تومان
کودک با تخت 19,900,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Orange County Belek

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 29,200,000 تومان
یک تخته 37,400,000 تومان
کودک با تخت 20,300,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Orange County Kemer

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 30,100,000 تومان
یک تخته 38,600,000 تومان
کودک با تخت 20,500,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Grand Park Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 30,900,000 تومان
یک تخته 39,900,000 تومان
کودک با تخت 20,800,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Limak Limra

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 32,600,000 تومان
یک تخته 42,500,000 تومان
کودک با تخت 21,300,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

AquaWorld Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 33,100,000 تومان
یک تخته 43,100,000 تومان
کودک با تخت 21,400,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Asteria Kremlin Palace

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 39,900,000 تومان
یک تخته 53,400,000 تومان
کودک با تخت 23,500,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Mirage Park Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 40,800,000 تومان
یک تخته 54,700,000 تومان
کودک با تخت 23,800,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Bellis Deluxe Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,500,000 تومان
یک تخته 57,300,000 تومان
کودک با تخت 24,300,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Selectum LuxuryBelek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 43,400,000 تومان
یک تخته 58,600,000 تومان
کودک با تخت 24,500,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Limak Lara Deluxe

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 45,500,000 تومان
یک تخته 61,800,000 تومان
کودک با تخت 25,200,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

IC Sanatai Family Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 47,200,000 تومان
یک تخته 64,400,000 تومان
کودک با تخت 25,700,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Miracle Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 49,400,000 تومان
یک تخته 67,600,000 تومان
کودک با تخت 26,300,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Sherwood Exclusive Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 49,400,000 تومان
یک تخته 67,600,000 تومان
کودک با تخت 26,300,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

IC Green Palace

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 50,700,000 تومان
یک تخته 69,500,000 تومان
کودک با تخت 26,700,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Granada Luxury Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 53,700,000 تومان
یک تخته 74,000,000 تومان
کودک با تخت 27,600,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Delphin Diva Premier

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 55,800,000 تومان
یک تخته 77,300,000 تومان
کودک با تخت 28,300,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Delphin Palace

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 55,800,000 تومان
یک تخته 77,300,000 تومان
کودک با تخت 28,300,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Delphin Be Grand

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 58,800,000 تومان
یک تخته 81,800,000 تومان
کودک با تخت 29,200,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Rixos Park Belek

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 59,200,000 تومان
یک تخته 82,400,000 تومان
کودک با تخت 29,300,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Voyage Golf Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 59,700,000 تومان
یک تخته 83,000,000 تومان
کودک با تخت 29,400,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Rixos DownTown

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 64,000,000 تومان
یک تخته 89,500,000 تومان
کودک با تخت 30,700,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Gloria Verde Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 65,700,000 تومان
یک تخته 92,100,000 تومان
کودک با تخت 31,200,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Delphin Imperial Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 67,800,000 تومان
یک تخته 95,300,000 تومان
کودک با تخت 31,900,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Lara Barut Collection

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 73,800,000 تومان
یک تخته 104,300,000 تومان
کودک با تخت 33,700,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

The Land Of Legends Kingdom Hotel

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 78,100,000 تومان
یک تخته 110,700,000 تومان
کودک با تخت 35,000,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Royal Holiday Palace

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 86,300,000 تومان
یک تخته 122,900,000 تومان
کودک با تخت 37,400,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Rixos Premium Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 88,400,000 تومان
یک تخته 126,200,000 تومان
کودک با تخت 38,100,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Adam & Eve

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 90,100,000 تومان
یک تخته 128,700,000 تومان
کودک با تخت 38,600,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Cullinan Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 100,800,000 تومان
یک تخته 144,800,000 تومان
کودک با تخت 41,800,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

Maxx Royal Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 103,000,000 تومان
یک تخته 148,000,000 تومان
کودک با تخت 42,400,000 تومان
کودک بدون تخت 12,390,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
تا
مبدا: تهران
ایرلاین: تلویند
مقصد: آنتالیا

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF