تور تفلیس ویژه بهار 1403 (4 شب) پرواز قشم ایر

Polo

BB با صبحانه

دو تخته 7,990,000 تومان
یک تخته 8,680,000 تومان
کودک با تخت 7,880,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Isaka

BB با صبحانه

دو تخته 8,410,000 تومان
یک تخته 9,480,000 تومان
کودک با تخت 8,410,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Like

BB با صبحانه

دو تخته 9,350,000 تومان
یک تخته 11,360,000 تومان
کودک با تخت 9,220,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Rustaveli 36

BB با صبحانه

دو تخته 9,350,000 تومان
یک تخته 11,360,000 تومان
کودک با تخت 8,680,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Elegance

BB با صبحانه

دو تخته 9,350,000 تومان
یک تخته 11,360,000 تومان
کودک با تخت 9,220,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Magnolia

BB با صبحانه

دو تخته 9,620,000 تومان
یک تخته 11,900,000 تومان
کودک با تخت 9,220,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Atu

BB با صبحانه

دو تخته 10,020,000 تومان
یک تخته 12,700,000 تومان
کودک با تخت 10,020,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Venesa

BB با صبحانه

دو تخته 10,690,000 تومان
یک تخته 14,040,000 تومان
کودک با تخت 10,020,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Piazza Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 12,030,000 تومان
یک تخته 16,720,000 تومان
کودک با تخت 11,360,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Residence Plaza

BB با صبحانه

دو تخته 12,700,000 تومان
یک تخته 18,060,000 تومان
کودک با تخت 12,700,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Tibilisi Tower

BB با صبحانه

دو تخته 12,700,000 تومان
یک تخته 18,060,000 تومان
کودک با تخت 12,700,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Ibis Budget Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 13,100,000 تومان
یک تخته 16,180,000 تومان
کودک با تخت 10,020,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

GNG

BB با صبحانه

دو تخته 14,040,000 تومان
یک تخته 20,740,000 تومان
کودک با تخت 10,020,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

KMM Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 14,040,000 تومان
یک تخته 19,400,000 تومان
کودک با تخت 12,700,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Astoria Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 14,040,000 تومان
یک تخته 20,740,000 تومان
کودک با تخت 12,700,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Terrace Boutique

BB با صبحانه

دو تخته 14,710,000 تومان
یک تخته 22,080,000 تومان
کودک با تخت 12,700,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

ONYX Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 14,710,000 تومان
یک تخته 22,080,000 تومان
کودک با تخت 12,700,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Radius Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 15,380,000 تومان
یک تخته 20,740,000 تومان
کودک با تخت 12,700,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Museum Hotel Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 18,060,000 تومان
یک تخته 28,780,000 تومان
کودک با تخت 15,380,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Holiday Inn Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 18,730,000 تومان
یک تخته 30,120,000 تومان
کودک با تخت 18,060,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Moxy By Marriot

BB با صبحانه

دو تخته 18,730,000 تومان
یک تخته 30,120,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Mercure Tibilisi Old Town

BB با صبحانه

دو تخته 22,080,000 تومان
یک تخته 32,800,000 تومان
کودک با تخت 16,720,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Iota Hotel Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 22,080,000 تومان
یک تخته 31,460,000 تومان
کودک با تخت 16,720,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Radisson Blu Iveria

BB با صبحانه

دو تخته 27,440,000 تومان
یک تخته 47,540,000 تومان
کودک با تخت 23,420,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Biltmore Hotel Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 28,780,000 تومان
یک تخته 50,220,000 تومان
کودک با تخت 26,100,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

Ambassadori Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 30,790,000 تومان
یک تخته 51,560,000 تومان
کودک با تخت 27,440,000 تومان
کودک بدون تخت 7,500,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
1403-01-02 تا 1403-01-06
مبدا: تهران
ایرلاین: قشم ایر
مقصد: تفلیس

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF