تور تفلیس ویژه تابستان (3 شب) پرواز قشم ایر

Isaka

BB با صبحانه

دو تخته 12,500,000 تومان
یک تخته 13,670,000 تومان
کودک با تخت 12,500,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Polo

BB با صبحانه

دو تخته 12,500,000 تومان
یک تخته 13,670,000 تومان
کودک با تخت 12,500,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Rustaveli 36

BB با صبحانه

دو تخته 13,080,000 تومان
یک تخته 14,840,000 تومان
کودک با تخت 12,890,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Atu

BB با صبحانه

دو تخته 13,280,000 تومان
یک تخته 15,230,000 تومان
کودک با تخت 13,280,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Venesa

BB با صبحانه

دو تخته 14,250,000 تومان
یک تخته 17,180,000 تومان
کودک با تخت 13,280,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Elle Boutique

BB با صبحانه

دو تخته 15,720,000 تومان
یک تخته 20,100,000 تومان
کودک با تخت 14,250,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Residence Plaza

BB با صبحانه

دو تخته 16,200,000 تومان
یک تخته 21,080,000 تومان
کودک با تخت 16,200,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Ibis Studium

BB با صبحانه

دو تخته 16,690,000 تومان
یک تخته 22,050,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Tibilisi Tower

BB با صبحانه

دو تخته 16,690,000 تومان
یک تخته 22,050,000 تومان
کودک با تخت 15,230,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

KMM Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 16,690,000 تومان
یک تخته 21,080,000 تومان
کودک با تخت 16,690,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

ONYX Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 16,690,000 تومان
یک تخته 22,050,000 تومان
کودک با تخت 16,690,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Astoria Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 17,180,000 تومان
یک تخته 23,030,000 تومان
کودک با تخت 16,200,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Holiday Inn Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 19,130,000 تومان
یک تخته 26,930,000 تومان
کودک با تخت 13,280,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Biltmore Hotel Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 27,900,000 تومان
یک تخته 44,480,000 تومان
کودک با تخت 24,980,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

برنامه سفر

مبدا: تهران
ایرلاین: قشم ایر
مقصد: تفلیس

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF