تور تفلیس ویژه تابستان (7 شب) پرواز قشم ایر

Mika

BB با صبحانه

دو تخته 13,560,000 تومان
یک تخته 16,290,000 تومان
کودک با تخت 13,560,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Isaka

BB با صبحانه

دو تخته 13,560,000 تومان
یک تخته 16,290,000 تومان
کودک با تخت 13,560,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Rustaveli 36

BB با صبحانه

دو تخته 14,920,000 تومان
یک تخته 19,020,000 تومان
کودک با تخت 14,470,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Atu

BB با صبحانه

دو تخته 15,380,000 تومان
یک تخته 19,930,000 تومان
کودک با تخت 15,380,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Venesa

BB با صبحانه

دو تخته 17,650,000 تومان
یک تخته 24,480,000 تومان
کودک با تخت 15,380,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Residence Plaza

BB با صبحانه

دو تخته 22,200,000 تومان
یک تخته 33,580,000 تومان
کودک با تخت 22,200,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

KMM Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 23,340,000 تومان
یک تخته 33,580,000 تومان
کودک با تخت 23,340,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

ONYX Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 23,340,000 تومان
یک تخته 35,850,000 تومان
کودک با تخت 23,340,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Ibis Studium

BB با صبحانه

دو تخته 23,340,000 تومان
یک تخته 35,850,000 تومان
کودک با تخت -1,000,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Tibilisi Tower

BB با صبحانه

دو تخته 23,340,000 تومان
یک تخته 35,850,000 تومان
کودک با تخت 19,930,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Astoria Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 24,480,000 تومان
یک تخته 38,130,000 تومان
کودک با تخت 22,200,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Radius Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 26,750,000 تومان
یک تخته 38,130,000 تومان
کودک با تخت 19,930,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Holiday Inn Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 35,850,000 تومان
یک تخته 56,330,000 تومان
کودک با تخت 26,750,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Radisson Blu Iveria

BB با صبحانه

دو تخته 49,500,000 تومان
یک تخته 88,180,000 تومان
کودک با تخت 38,130,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

Biltmore Hotel Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 49,500,000 تومان
یک تخته 88,180,000 تومان
کودک با تخت 42,680,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان

برنامه سفر

مبدا: تهران
ایرلاین: قشم ایر
مقصد: تفلیس

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF