بدون عنوان

Sani Hotel & Travel Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 30,420,000 تومان
یک تخته 34,210,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 28,840,000 تومان

Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality

BB با صبحانه

دو تخته 30,840,000 تومان
یک تخته 35,355,000 تومان
کودک با تخت 30,975,000 تومان
کودک بدون تخت 28,685,000 تومان

Pacific Express Hotel Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 31,870,000 تومان
یک تخته 37,735,000 تومان
کودک با تخت 33,930,000 تومان
کودک بدون تخت 28,575,000 تومان

Travelodge Chinatown Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 32,150,000 تومان
یک تخته 37,300,000 تومان
کودک با تخت 33,065,000 تومان
کودک بدون تخت 28,645,000 تومان

WP Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 32,540,000 تومان
یک تخته 38,505,000 تومان
کودک با تخت 35,015,000 تومان
کودک بدون تخت 29,505,000 تومان

J-Hotel by Dorsett

BB با صبحانه

دو تخته 33,140,000 تومان
یک تخته 39,275,000 تومان
کودک با تخت 34,055,000 تومان
کودک بدون تخت 28,905,000 تومان

Holiday Inn Express Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 33,650,000 تومان
یک تخته 40,145,000 تومان
کودک با تخت 34,150,000 تومان
کودک بدون تخت 29,000,000 تومان

Royal Hotel Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 34,300,000 تومان
یک تخته 43,380,000 تومان
کودک با تخت 35,215,000 تومان
کودک بدون تخت 29,285,000 تومان

Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 34,710,000 تومان
یک تخته 42,750,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 30,165,000 تومان

Mercure Hotel Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 35,200,000 تومان
یک تخته 44,495,000 تومان
کودک با تخت 35,700,000 تومان
کودک بدون تخت 29,510,000 تومان

Swiss-Garden Hotel Bukit Bintang Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 36,320,000 تومان
یک تخته 45,920,000 تومان
کودک با تخت 36,820,000 تومان
کودک بدون تخت 30,580,000 تومان

Dorsett Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 36,510,000 تومان
یک تخته 45,865,000 تومان
کودک با تخت 37,425,000 تومان
کودک بدون تخت 29,315,000 تومان

OakWood Hotel & Residence Kuala lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 36,640,000 تومان
یک تخته 45,720,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 30,535,000 تومان

Corus Hotel Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 36,720,000 تومان
یک تخته 47,425,000 تومان
کودک با تخت 36,800,000 تومان
کودک بدون تخت 29,575,000 تومان

Furama Bukit Bintang Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 36,850,000 تومان
یک تخته 46,300,000 تومان
کودک با تخت 36,050,000 تومان
کودک بدون تخت 30,380,000 تومان

Concorde Hotel Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 37,080,000 تومان
یک تخته 47,055,000 تومان
کودک با تخت 37,370,000 تومان
کودک بدون تخت 29,360,000 تومان

Pacific Regency Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 37,160,000 تومان
یک تخته 47,390,000 تومان
کودک با تخت 36,780,000 تومان
کودک بدون تخت 29,600,000 تومان

The Royale Chulan Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 37,160,000 تومان
یک تخته 49,210,000 تومان
کودک با تخت 41,040,000 تومان
کودک بدون تخت 30,380,000 تومان

Hotel Royal Signature

BB با صبحانه

دو تخته 38,980,000 تومان
یک تخته 51,285,000 تومان
کودک با تخت 39,480,000 تومان
کودک بدون تخت 31,160,000 تومان

The Face Style Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 40,400,000 تومان
یک تخته 53,705,000 تومان
کودک با تخت 40,900,000 تومان
کودک بدون تخت 30,660,000 تومان

Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences

BB با صبحانه

دو تخته 40,600,000 تومان
یک تخته 53,900,000 تومان
کودک با تخت 42,920,000 تومان
کودک بدون تخت 30,600,000 تومان

Shangri-La Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 41,710,000 تومان
یک تخته 56,215,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 30,875,000 تومان

Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 42,930,000 تومان
یک تخته 59,190,000 تومان
کودک با تخت 39,480,000 تومان
کودک بدون تخت 32,145,000 تومان

InterContinental Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 45,320,000 تومان
یک تخته 63,970,000 تومان
کودک با تخت 41,870,000 تومان
کودک بدون تخت 32,770,000 تومان

Grand Millenium Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 45,600,000 تومان
یک تخته 63,890,000 تومان
کودک با تخت 41,000,000 تومان
کودک بدون تخت 30,760,000 تومان

Pan Pacific Serviced Suites Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 46,935,000 تومان
یک تخته 66,470,000 تومان
کودک با تخت 47,435,000 تومان
کودک بدون تخت 32,095,000 تومان

Pavilion Hotel Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 47,530,000 تومان
یک تخته 67,910,000 تومان
کودک با تخت 47,200,000 تومان
کودک بدون تخت 31,235,000 تومان

EQ Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 49,060,000 تومان
یک تخته 71,395,000 تومان
کودک با تخت 41,240,000 تومان
کودک بدون تخت 33,855,000 تومان

JW Marriott Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 52,520,000 تومان
یک تخته 77,730,000 تومان
کودک با تخت 53,020,000 تومان
کودک بدون تخت 32,530,000 تومان

Ritz Carlton Kuala Lumpur

BB با صبحانه

دو تخته 54,680,000 تومان
یک تخته 81,905,000 تومان
کودک با تخت 54,345,000 تومان
کودک بدون تخت 33,285,000 تومان
دانلود PDF
دانلود PDF