تور کوش آداسی ویژه بهار (6 شب) پرواز قشم ایر

Melike

BB با صبحانه

دو تخته 21,000,000 تومان
یک تخته 24,420,000 تومان
کودک با تخت 17,700,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Roxx Royal

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 23,500,000 تومان
یک تخته 27,400,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Belmare

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 30,000,000 تومان
یک تخته 36,840,000 تومان
کودک با تخت 20,280,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Citys Hil

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 30,000,000 تومان
یک تخته 36,900,000 تومان
کودک با تخت 19,740,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Surtel Hotel

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 31,100,000 تومان
یک تخته 38,300,000 تومان
کودک با تخت 23,900,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Ladonia Adakule

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 37,500,000 تومان
نوع اتاق: land view
یک تخته 51,180,000 تومان
کودک با تخت 22,020,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Ramada Resort Kusadasi & Golf

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 40,000,000 تومان
نوع اتاق: land view
یک تخته 52,960,000 تومان
کودک با تخت 22,360,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Ramada Suite

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 41,000,000 تومان
نوع اتاق: sup sea side view
یک تخته 54,500,000 تومان
کودک با تخت 22,580,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Ramada Resort Kusadasi & Golf

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 41,900,000 تومان
نوع اتاق: sea side view
یک تخته 55,580,000 تومان
کودک با تخت 23,180,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Ramada Suite

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,100,000 تومان
نوع اتاق: sea view
یک تخته 56,140,000 تومان
کودک با تخت 22,840,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Fantasia Deluxe Hotel

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,500,000 تومان
یک تخته 56,900,000 تومان
کودک با تخت 23,060,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Le Bleu

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 44,500,000 تومان
نوع اتاق: LAND VIEW
یک تخته 62,500,000 تومان
کودک با تخت 22,900,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Korumar Deluxe

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 46,500,000 تومان
یک تخته 64,860,000 تومان
کودک با تخت 31,740,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Otium Sealight

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 46,900,000 تومان
یک تخته 67,780,000 تومان
کودک با تخت 24,940,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Aria Claros

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 47,200,000 تومان
یک تخته 62,320,000 تومان
کودک با تخت 25,240,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Le Bleu

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 47,300,000 تومان
نوع اتاق: sea view
یک تخته 64,580,000 تومان
کودک با تخت 24,260,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Pinebay Holiday Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 48,400,000 تومان
نوع اتاق: std land view
یک تخته 74,320,000 تومان
کودک با تخت 24,280,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Aqua Fantasy

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 49,000,000 تومان
یک تخته 66,280,000 تومان
کودک با تخت 24,160,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Tusan Beach

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 49,100,000 تومان
نوع اتاق: del land view
یک تخته 80,420,000 تومان
کودک با تخت 25,700,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

PalmWings Kusadasi

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 50,000,000 تومان
یک تخته 73,400,000 تومان
کودک با تخت 25,160,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Pinebay Holiday Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 53,800,000 تومان
نوع اتاق: std sea view
یک تخته 82,240,000 تومان
کودک با تخت 27,520,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

Korumar Ephesus

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 65,800,000 تومان
یک تخته 95,920,000 تومان
کودک با تخت 29,080,000 تومان
کودک بدون تخت 15,500,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
1403-01-15 تا 1403-01-23
مبدا: تهران
ایرلاین: قشم ایر
مقصد: کوش آداسی

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF