بدون عنوان

Bel Aire Patong

BB با صبحانه

دو تخته 156,870,000 تومان
یک تخته 163,760,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 151,180,000 تومان

Neptuna Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 158,030,000 تومان
یک تخته 166,070,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 151,950,000 تومان

ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 159,180,000 تومان
یک تخته 168,380,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 152,330,000 تومان

Baumanburi Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 161,110,000 تومان
یک تخته 172,230,000 تومان
کودک با تخت 157,340,000 تومان
کودک بدون تخت 153,490,000 تومان

Fishermens Harbour Urban Resort

BB با صبحانه

دو تخته 161,880,000 تومان
یک تخته 173,770,000 تومان
کودک با تخت 158,110,000 تومان
کودک بدون تخت 153,870,000 تومان

Best Western Patong Beach

BB با صبحانه

دو تخته 163,420,000 تومان
یک تخته 176,850,000 تومان
کودک با تخت 159,260,000 تومان
کودک بدون تخت 154,640,000 تومان

The Royal Paradise Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 165,730,000 تومان
یک تخته 181,470,000 تومان
کودک با تخت 161,570,000 تومان
کودک بدون تخت 155,800,000 تومان

Duangjitt Resort and Spa

BB با صبحانه

دو تخته 167,270,000 تومان
یک تخته 184,550,000 تومان
کودک با تخت 162,730,000 تومان
کودک بدون تخت 156,570,000 تومان

Deevana Plaza Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 169,190,000 تومان
یک تخته 188,400,000 تومان
کودک با تخت 164,650,000 تومان
کودک بدون تخت 157,340,000 تومان

The Nature Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 170,350,000 تومان
یک تخته 190,710,000 تومان
کودک با تخت 165,810,000 تومان
کودک بدون تخت 158,110,000 تومان

Crest Resort & Pool Villas

BB با صبحانه

دو تخته 173,040,000 تومان
یک تخته 196,100,000 تومان
کودک با تخت 168,120,000 تومان
کودک بدون تخت 159,260,000 تومان

Oceanfront Beach Resort

BB با صبحانه

دو تخته 175,350,000 تومان
یک تخته 200,720,000 تومان
کودک با تخت 170,040,000 تومان
کودک بدون تخت 160,420,000 تومان

Amari Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 178,050,000 تومان
یک تخته 206,110,000 تومان
کودک با تخت 172,740,000 تومان
کودک بدون تخت 161,960,000 تومان

Diamond Cliff Resort & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 178,050,000 تومان
یک تخته 206,110,000 تومان
کودک با تخت 172,740,000 تومان
کودک بدون تخت 161,960,000 تومان

The Vijitt Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 182,280,000 تومان
یک تخته 214,580,000 تومان
کودک با تخت 176,200,000 تومان
کودک بدون تخت 163,880,000 تومان

Centara Grand Beach Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 184,590,000 تومان
یک تخته 219,200,000 تومان
کودک با تخت 178,510,000 تومان
کودک بدون تخت 165,040,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1402-12-28 تا 1403-01-07

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF