بدون عنوان

Grand Day Night

BB با صبحانه

Jiraporn Hill Resort

BB با صبحانه

دو تخته 93,270,000 تومان
یک تخته 101,220,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 89,280,000 تومان

travelodge Pattaya

BB با صبحانه

Neptuna Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 93,700,000 تومان
یک تخته 102,090,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 89,720,000 تومان

Welcom Plaza

BB با صبحانه

ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 95,750,000 تومان
یک تخته 106,180,000 تومان
کودک با تخت 93,250,000 تومان
کودک بدون تخت 91,020,000 تومان

Mind Resort

BB با صبحانه

Patong Heritage Hotel Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 96,240,000 تومان
یک تخته 107,170,000 تومان
کودک با تخت 93,750,000 تومان
کودک بدون تخت 91,270,000 تومان

Crystal Palace

BB با صبحانه

Fishermens Harbour Urban Resort

BB با صبحانه

دو تخته 97,480,000 تومان
یک تخته 109,650,000 تومان
کودک با تخت 94,740,000 تومان
کودک بدون تخت 91,760,000 تومان

Balihai Bay

BB با صبحانه

Ashlee HUB Patong Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 97,860,000 تومان
یک تخته 110,390,000 تومان
کودک با تخت 95,360,000 تومان
کودک بدون تخت 92,630,000 تومان

Pattaya SeaView

BB با صبحانه

Patong Bay Hill Resort

BB با صبحانه

دو تخته 100,090,000 تومان
یک تخته 114,860,000 تومان
کودک با تخت 97,340,000 تومان
کودک بدون تخت 94,120,000 تومان

Manhattan Pattaya

BB با صبحانه

Mai House Patong Hill

BB با صبحانه

دو تخته 101,270,000 تومان
یک تخته 117,210,000 تومان
کودک با تخت 98,520,000 تومان
کودک بدون تخت 94,800,000 تومان

Long Beach Resort Hotel & Spa

BB با صبحانه

Deevana Patong Resort

BB با صبحانه

دو تخته 102,510,000 تومان
یک تخته 119,690,000 تومان
کودک با تخت 99,510,000 تومان
کودک بدون تخت 95,300,000 تومان

Grand Palazzo

BB با صبحانه

Deevana Plaza Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 104,490,000 تومان
یک تخته 123,660,000 تومان
کودک با تخت 101,500,000 تومان
کودک بدون تخت 96,790,000 تومان

Black Woods Pattaya

BB با صبحانه

The Senses Resort & Pool Villas

BB با صبحانه

دو تخته 104,490,000 تومان
یک تخته 123,660,000 تومان
کودک با تخت 101,500,000 تومان
کودک بدون تخت 96,790,000 تومان

The Zign

BB با صبحانه

Namaka Resort Kamala

BB با صبحانه

دو تخته 105,610,000 تومان
یک تخته 125,890,000 تومان
کودک با تخت 102,610,000 تومان
کودک بدون تخت 97,900,000 تومان

Garden Cliff

BB با صبحانه

Novotel Phuket Resort

BB با صبحانه

دو تخته 106,040,000 تومان
یک تخته 126,760,000 تومان
کودک با تخت 102,800,000 تومان
کودک بدون تخت 97,840,000 تومان

Brighton Grand

BB با صبحانه

M Social Hotel Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 108,770,000 تومان
یک تخته 132,220,000 تومان
کودک با تخت 105,280,000 تومان
کودک بدون تخت 99,080,000 تومان

Mera Mare

BB با صبحانه

Diamond Cliff Resort & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 112,300,000 تومان
یک تخته 139,290,000 تومان
کودک با تخت 108,570,000 تومان
کودک بدون تخت 101,130,000 تومان

Amari Pattaya

BB با صبحانه

Grand Mercure Phuket Patong

BB با صبحانه

دو تخته 117,450,000 تومان
یک تخته 149,580,000 تومان
کودک با تخت 113,710,000 تومان
کودک بدون تخت 106,520,000 تومان

Centara Grand Mirage

BB با صبحانه

Centara Grand Beach Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 127,000,000 تومان
یک تخته 168,670,000 تومان
کودک با تخت 122,520,000 تومان
کودک بدون تخت 111,850,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-01-07 تا 1403-01-15

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF