بدون عنوان

Cinnamon Red Colombo

BB با صبحانه

Royal Classic Resort

HB با صبحانه و نهار

Earl's Reef, Beruwala

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 34,500,000 تومان +800 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +3090 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +620 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +320 دلار

Granbell Hotel Colombo

HB با صبحانه و نهار

Thilanka Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Earl's Reef, Beruwala

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 34,500,000 تومان +880 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +3180 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +700 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +350 دلار

Granbell Hotel Colombo

HB با صبحانه و نهار

Royal Classic Resort

HB با صبحانه و نهار

Avani Kalutara Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 34,500,000 تومان +930 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +3260 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +720 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +360 دلار

Granbell Hotel Colombo

HB با صبحانه و نهار

Thilanka Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Avani Kalutara Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 34,500,000 تومان +950 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +3280 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +740 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +370 دلار

Cinnamon Red Colombo

BB با صبحانه

Mahaweli Reach Hotel

HB با صبحانه و نهار

Avani Kalutara Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 34,500,000 تومان +990 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +3340 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +760 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +380 دلار

Hotel Nippon Colombo

BB با صبحانه

Hotel Devon kandy

HB با صبحانه و نهار

Coco Royal Beach Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 34,500,000 تومان +650 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +2820 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +490 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +270 دلار

Granbell Hotel Colombo

HB با صبحانه و نهار

Mahaweli Reach Hotel

HB با صبحانه و نهار

Citrus Waskaduwa

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 34,500,000 تومان +1050 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +3400 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +820 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +400 دلار

Best Western Elyon Colombo

BB با صبحانه

Earl's Regent Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Coco Royal Beach Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 34,500,000 تومان +730 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +2980 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +580 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +300 دلار

Cinnamon Lakeside Colombo

BB با صبحانه

Earl's Regency Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Hotel Riu Sri Lanka

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 34,500,000 تومان +1350 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +3790 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +1060 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +510 دلار

Best Western Elyon Colombo

BB با صبحانه

Rivendell Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Coco Royal Beach Resort

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 34,500,000 تومان +670 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +2840 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +510 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +280 دلار

Cinnamon Red Colombo

BB با صبحانه

Serendip Stone Bungalow

HB با صبحانه و نهار

Jie Jie Beach by Jetwing

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 34,500,000 تومان +700 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +2920 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +530 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +290 دلار

Cinnamon Red Colombo

BB با صبحانه

Earl's Regent Hotel Kandy

HB با صبحانه و نهار

Earl's Reef, Beruwala

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 34,500,000 تومان +800 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +3090 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +620 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +320 دلار

Granbell Hotel Colombo

HB با صبحانه و نهار

Royal Classic Resort

HB با صبحانه و نهار

Earl's Reef, Beruwala

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 34,500,000 تومان +850 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +3150 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +670 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +340 دلار

Cinnamon Lakeside Colombo

BB با صبحانه

Mahaweli Reach Hotel

HB با صبحانه و نهار

Citrus Waskaduwa

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 34,500,000 تومان +1100 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +3470 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +850 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +410 دلار

Cinnamon Lakeside Colombo

BB با صبحانه

Mahaweli Reach Hotel

HB با صبحانه و نهار

Citrus Waskaduwa

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 34,500,000 تومان +1200 دلار
یک تخته 34,500,000 تومان +3570 دلار
کودک با تخت 32,500,000 تومان +950 دلار
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان +460 دلار

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1402-12-29 تا 1403-01-09

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF