بدون عنوان

Jiraporn Hill Resort

BB با صبحانه

دو تخته 53,800,000 تومان
یک تخته 59,940,000 تومان
کودک با تخت 10,000,000 تومان
کودک بدون تخت 48,210,000 تومان

Neptuna Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 55,360,000 تومان
یک تخته 62,640,000 تومان
کودک با تخت 10,000,000 تومان
کودک بدون تخت 49,390,000 تومان

ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 56,420,000 تومان
یک تخته 64,790,000 تومان
کودک با تخت 10,000,000 تومان
کودک بدون تخت 49,710,000 تومان

Grace Patong Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 58,270,000 تومان
یک تخته 68,500,000 تومان
کودک با تخت 10,000,000 تومان
کودک بدون تخت 50,820,000 تومان

Fishermens Harbour Urban Resort

BB با صبحانه

دو تخته 59,390,000 تومان
یک تخته 70,730,000 تومان
کودک با تخت 55,650,000 تومان
کودک بدون تخت 51,190,000 تومان

Best Western Patong Beach

BB با صبحانه

دو تخته 60,500,000 تومان
یک تخته 72,950,000 تومان
کودک با تخت 56,390,000 تومان
کودک بدون تخت 51,940,000 تومان

The Royal Paradise Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 64,210,000 تومان
یک تخته 80,370,000 تومان
کودک با تخت 59,730,000 تومان
کودک بدون تخت 53,790,000 تومان

Deevana Patong Resort

BB با صبحانه

دو تخته 64,950,000 تومان
یک تخته 81,860,000 تومان
کودک با تخت 60,470,000 تومان
کودک بدون تخت 54,160,000 تومان

M Social Hotel Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 69,030,000 تومان
یک تخته 90,020,000 تومان
کودک با تخت 64,180,000 تومان
کودک بدون تخت 56,020,000 تومان

The Nature Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 69,780,000 تومان
یک تخته 91,500,000 تومان
کودک با تخت 64,920,000 تومان
کودک بدون تخت 56,390,000 تومان

Diamond Cliff Resort & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 76,080,000 تومان
یک تخته 104,120,000 تومان
کودک با تخت 70,490,000 تومان
کودک بدون تخت 59,730,000 تومان

Oceanfront Beach Resort

BB با صبحانه

دو تخته 77,570,000 تومان
یک تخته 107,080,000 تومان
کودک با تخت 71,970,000 تومان
کودک بدون تخت 60,470,000 تومان

The Vijitt Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 80,530,000 تومان
یک تخته 113,020,000 تومان
کودک با تخت 74,570,000 تومان
کودک بدون تخت 61,950,000 تومان

Centara Grand Beach Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 88,700,000 تومان
یک تخته 129,340,000 تومان
کودک با تخت 81,990,000 تومان
کودک بدون تخت 66,030,000 تومان

Amari Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 90,920,000 تومان
یک تخته 133,800,000 تومان
کودک با تخت 83,840,000 تومان
کودک بدون تخت 67,150,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1402-11-30 تا 1402-12-08

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF