بدون عنوان

Bel Aire Patong

BB با صبحانه

دو تخته 89,210,000 تومان
یک تخته 95,290,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 76,170,000 تومان

Neptuna Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 94,610,000 تومان
یک تخته 104,040,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 81,140,000 تومان

ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 95,910,000 تومان
یک تخته 106,640,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 81,570,000 تومان

Baumanburi Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 98,080,000 تومان
یک تخته 110,980,000 تومان
کودک با تخت 87,220,000 تومان
کودک بدون تخت 82,880,000 تومان

Fishermens Harbour Urban Resort

BB با صبحانه

دو تخته 98,950,000 تومان
یک تخته 112,720,000 تومان
کودک با تخت 88,080,000 تومان
کودک بدون تخت 83,310,000 تومان

Best Western Patong Beach

BB با صبحانه

دو تخته 100,690,000 تومان
یک تخته 116,190,000 تومان
کودک با تخت 89,390,000 تومان
کودک بدون تخت 84,180,000 تومان

The Royal Paradise Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 103,290,000 تومان
یک تخته 121,400,000 تومان
کودک با تخت 91,990,000 تومان
کودک بدون تخت 85,480,000 تومان

Duangjitt Resort and Spa

BB با صبحانه

دو تخته 105,030,000 تومان
یک تخته 124,870,000 تومان
کودک با تخت 93,290,000 تومان
کودک بدون تخت 86,350,000 تومان

Deevana Plaza Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 109,370,000 تومان
یک تخته 133,550,000 تومان
کودک با تخت 97,200,000 تومان
کودک بدون تخت 88,520,000 تومان

The Nature Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 109,500,000 تومان
یک تخته 133,320,000 تومان
کودک با تخت 97,760,000 تومان
کودک بدون تخت 89,080,000 تومان

Crest Resort & Pool Villas

BB با صبحانه

دو تخته 111,540,000 تومان
یک تخته 137,890,000 تومان
کودک با تخت 99,370,000 تومان
کودک بدون تخت 89,390,000 تومان

Oceanfront Beach Resort

BB با صبحانه

دو تخته 115,140,000 تومان
یک تخته 144,600,000 تومان
کودک با تخت 102,540,000 تومان
کودک بدون تخت 91,690,000 تومان

Amari Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 118,180,000 تومان
یک تخته 150,680,000 تومان
کودک با تخت 105,580,000 تومان
کودک بدون تخت 93,420,000 تومان

Diamond Cliff Resort & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 118,180,000 تومان
یک تخته 150,680,000 تومان
کودک با تخت 105,580,000 تومان
کودک بدون تخت 93,420,000 تومان

The Vijitt Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 122,950,000 تومان
یک تخته 160,220,000 تومان
کودک با تخت 109,480,000 تومان
کودک بدون تخت 95,590,000 تومان

Centara Grand Beach Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 125,560,000 تومان
یک تخته 165,430,000 تومان
کودک با تخت 112,090,000 تومان
کودک بدون تخت 96,900,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-01-07 تا 1403-01-15

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF