بدون عنوان

Bel Aire Patong

BB با صبحانه

دو تخته 92,210,000 تومان
یک تخته 98,290,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 79,170,000 تومان

Neptuna Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 97,610,000 تومان
یک تخته 107,040,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 84,140,000 تومان

ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 98,910,000 تومان
یک تخته 109,640,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 84,570,000 تومان

Baumanburi Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 101,080,000 تومان
یک تخته 113,980,000 تومان
کودک با تخت 90,220,000 تومان
کودک بدون تخت 85,880,000 تومان

Fishermens Harbour Urban Resort

BB با صبحانه

دو تخته 101,950,000 تومان
یک تخته 115,720,000 تومان
کودک با تخت 91,080,000 تومان
کودک بدون تخت 86,310,000 تومان

Best Western Patong Beach

BB با صبحانه

دو تخته 103,690,000 تومان
یک تخته 119,190,000 تومان
کودک با تخت 92,390,000 تومان
کودک بدون تخت 87,180,000 تومان

The Royal Paradise Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 106,290,000 تومان
یک تخته 124,400,000 تومان
کودک با تخت 94,990,000 تومان
کودک بدون تخت 88,480,000 تومان

Duangjitt Resort and Spa

BB با صبحانه

دو تخته 108,030,000 تومان
یک تخته 127,870,000 تومان
کودک با تخت 96,290,000 تومان
کودک بدون تخت 89,350,000 تومان

Deevana Plaza Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 112,370,000 تومان
یک تخته 136,550,000 تومان
کودک با تخت 100,200,000 تومان
کودک بدون تخت 91,520,000 تومان

The Nature Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 112,500,000 تومان
یک تخته 136,320,000 تومان
کودک با تخت 100,760,000 تومان
کودک بدون تخت 92,080,000 تومان

Crest Resort & Pool Villas

BB با صبحانه

دو تخته 114,540,000 تومان
یک تخته 140,890,000 تومان
کودک با تخت 102,370,000 تومان
کودک بدون تخت 92,390,000 تومان

Oceanfront Beach Resort

BB با صبحانه

دو تخته 118,140,000 تومان
یک تخته 147,600,000 تومان
کودک با تخت 105,540,000 تومان
کودک بدون تخت 94,690,000 تومان

Amari Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 121,180,000 تومان
یک تخته 153,680,000 تومان
کودک با تخت 108,580,000 تومان
کودک بدون تخت 96,420,000 تومان

Diamond Cliff Resort & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 121,180,000 تومان
یک تخته 153,680,000 تومان
کودک با تخت 108,580,000 تومان
کودک بدون تخت 96,420,000 تومان

The Vijitt Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 125,950,000 تومان
یک تخته 163,220,000 تومان
کودک با تخت 112,480,000 تومان
کودک بدون تخت 98,590,000 تومان

Centara Grand Beach Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 128,560,000 تومان
یک تخته 168,430,000 تومان
کودک با تخت 115,090,000 تومان
کودک بدون تخت 99,900,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-01-09 تا 1403-01-17

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF