بدون عنوان

Jiraporn Hill Resort

BB با صبحانه

دو تخته 33,710,000 تومان
یک تخته 49,900,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 30,140,000 تومان

Bel Aire Patong

BB با صبحانه

دو تخته 36,100,000 تومان
یک تخته 42,060,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 34,120,000 تومان

ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 37,290,000 تومان
یک تخته 44,440,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 34,920,000 تومان

Baumanburi Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 37,690,000 تومان
یک تخته 45,230,000 تومان
کودک با تخت 37,290,000 تومان
کودک بدون تخت 34,920,000 تومان

Ashlee HUB Patong Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 38,080,000 تومان
یک تخته 46,020,000 تومان
کودک با تخت 37,690,000 تومان
کودک بدون تخت 35,310,000 تومان

Grace Patong Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 38,480,000 تومان
یک تخته 46,820,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 35,310,000 تومان

Andakira Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 39,270,000 تومان
یک تخته 48,400,000 تومان
کودک با تخت 38,880,000 تومان
کودک بدون تخت 35,710,000 تومان

Fishermens Harbour Urban Resort

BB با صبحانه

دو تخته 40,460,000 تومان
یک تخته 50,780,000 تومان
کودک با تخت 39,670,000 تومان
کودک بدون تخت 36,500,000 تومان

Andamantra Resort and Villa Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 41,460,000 تومان
یک تخته 52,280,000 تومان
کودک با تخت 40,670,000 تومان
کودک بدون تخت 37,500,000 تومان

Patong Bay Hill Resort

BB با صبحانه

دو تخته 42,840,000 تومان
یک تخته 55,530,000 تومان
کودک با تخت 42,040,000 تومان
کودک بدون تخت 37,690,000 تومان

The Marina Phuket Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 43,040,000 تومان
یک تخته 55,440,000 تومان
کودک با تخت 42,250,000 تومان
کودک بدون تخت 38,290,000 تومان

Zenseana Resort & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 43,040,000 تومان
یک تخته 55,440,000 تومان
کودک با تخت 42,250,000 تومان
کودک بدون تخت 38,290,000 تومان

Deevana Plaza Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 45,420,000 تومان
یک تخته 60,200,000 تومان
کودک با تخت 44,230,000 تومان
کودک بدون تخت 39,480,000 تومان

Andaman Embrace Patong

BB با صبحانه

دو تخته 46,610,000 تومان
یک تخته 62,570,000 تومان
کودک با تخت 45,420,000 تومان
کودک بدون تخت 39,880,000 تومان

Mida Grande Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 47,610,000 تومان
یک تخته 64,070,000 تومان
کودک با تخت 46,420,000 تومان
کودک بدون تخت 40,880,000 تومان

Burasari Phuket Resort & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 48,000,000 تومان
یک تخته 64,860,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 41,270,000 تومان

Grand Mercure Phuket Patong

BB با صبحانه

دو تخته 54,740,000 تومان
یک تخته 78,330,000 تومان
کودک با تخت 52,760,000 تومان
کودک بدون تخت 44,440,000 تومان

Centara Grand Beach Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 66,220,000 تومان
یک تخته 101,300,000 تومان
کودک با تخت 63,050,000 تومان
کودک بدون تخت 50,380,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-02-24 تا 1403-03-01

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF