بدون عنوان

Melike

BB با صبحانه

دو تخته 24,000,000 تومان
یک تخته 28,990,000 تومان
کودک با تخت 23,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Roxx Royal

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 27,500,000 تومان
یک تخته 30,990,000 تومان
کودک با تخت 24,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Surtel Hotel

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 28,500,000 تومان
یک تخته 32,990,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Belmare

BB با صبحانه

دو تخته 29,000,000 تومان
یک تخته 34,990,000 تومان
کودک با تخت 24,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Signature Blue

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 32,000,000 تومان
یک تخته 40,990,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Belmare

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 34,000,000 تومان
یک تخته 43,990,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Signature Blue

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 34,500,000 تومان
یک تخته 44,990,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Ramada Suite

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 36,000,000 تومان
نوع اتاق: superior room
یک تخته 47,990,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Tusan Beach

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 38,000,000 تومان
نوع اتاق: deluxe sea view
یک تخته 47,990,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Ramada Resort Kusadasi & Golf

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 38,000,000 تومان
نوع اتاق: superior
یک تخته 47,990,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Richmond Ephesus

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 39,500,000 تومان
یک تخته 51,990,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Otium Sealight

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 39,500,000 تومان
یک تخته 59,990,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Korumar Deluxe

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 41,000,000 تومان
یک تخته 53,990,000 تومان
کودک با تخت 31,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Pinebay Holiday Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 43,000,000 تومان
یک تخته 64,990,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

Korumar Ephesus

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 46,000,000 تومان
یک تخته 63,990,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 23,000,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1402-12-28 تا 1403-01-06

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF