بدون عنوان

Bel Aire Patong

BB با صبحانه

دو تخته 104,210,000 تومان
یک تخته 110,290,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 91,170,000 تومان

Neptuna Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 109,610,000 تومان
یک تخته 119,040,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 96,140,000 تومان

ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 110,910,000 تومان
یک تخته 121,640,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 96,570,000 تومان

Baumanburi Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 113,080,000 تومان
یک تخته 125,980,000 تومان
کودک با تخت 102,220,000 تومان
کودک بدون تخت 97,880,000 تومان

Fishermens Harbour Urban Resort

BB با صبحانه

دو تخته 113,950,000 تومان
یک تخته 127,720,000 تومان
کودک با تخت 103,080,000 تومان
کودک بدون تخت 98,310,000 تومان

Best Western Patong Beach

BB با صبحانه

دو تخته 115,690,000 تومان
یک تخته 131,190,000 تومان
کودک با تخت 104,390,000 تومان
کودک بدون تخت 99,180,000 تومان

The Royal Paradise Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 118,290,000 تومان
یک تخته 136,400,000 تومان
کودک با تخت 106,990,000 تومان
کودک بدون تخت 100,480,000 تومان

Duangjitt Resort and Spa

BB با صبحانه

دو تخته 120,030,000 تومان
یک تخته 139,870,000 تومان
کودک با تخت 108,290,000 تومان
کودک بدون تخت 101,350,000 تومان

Deevana Plaza Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 124,370,000 تومان
یک تخته 148,550,000 تومان
کودک با تخت 112,200,000 تومان
کودک بدون تخت 103,520,000 تومان

The Nature Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 124,500,000 تومان
یک تخته 148,320,000 تومان
کودک با تخت 112,760,000 تومان
کودک بدون تخت 104,080,000 تومان

Crest Resort & Pool Villas

BB با صبحانه

دو تخته 126,540,000 تومان
یک تخته 152,890,000 تومان
کودک با تخت 114,370,000 تومان
کودک بدون تخت 104,390,000 تومان

Oceanfront Beach Resort

BB با صبحانه

دو تخته 130,140,000 تومان
یک تخته 159,600,000 تومان
کودک با تخت 117,540,000 تومان
کودک بدون تخت 106,690,000 تومان

Amari Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 133,180,000 تومان
یک تخته 165,680,000 تومان
کودک با تخت 120,580,000 تومان
کودک بدون تخت 108,420,000 تومان

Diamond Cliff Resort & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 133,180,000 تومان
یک تخته 165,680,000 تومان
کودک با تخت 120,580,000 تومان
کودک بدون تخت 108,420,000 تومان

The Vijitt Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 137,950,000 تومان
یک تخته 175,220,000 تومان
کودک با تخت 124,480,000 تومان
کودک بدون تخت 110,590,000 تومان

Centara Grand Beach Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 140,560,000 تومان
یک تخته 180,430,000 تومان
کودک با تخت 127,090,000 تومان
کودک بدون تخت 111,900,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1402-12-29 تا 1403-01-08

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF