بدون عنوان

Grand Day Night

BB با صبحانه

Jiraporn Hill Resort

BB با صبحانه

دو تخته 58,270,000 تومان
یک تخته 66,220,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 54,280,000 تومان

travelodge Pattaya

BB با صبحانه

Neptuna Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 58,700,000 تومان
یک تخته 67,090,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 54,720,000 تومان

Welcom Plaza

BB با صبحانه

ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 60,750,000 تومان
یک تخته 71,180,000 تومان
کودک با تخت 58,250,000 تومان
کودک بدون تخت 56,020,000 تومان

Mind Resort

BB با صبحانه

Patong Heritage Hotel Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 61,240,000 تومان
یک تخته 72,170,000 تومان
کودک با تخت 58,750,000 تومان
کودک بدون تخت 56,270,000 تومان

Crystal Palace

BB با صبحانه

Fishermens Harbour Urban Resort

BB با صبحانه

دو تخته 62,480,000 تومان
یک تخته 74,650,000 تومان
کودک با تخت 59,740,000 تومان
کودک بدون تخت 56,760,000 تومان

Balihai Bay

BB با صبحانه

Ashlee HUB Patong Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 62,860,000 تومان
یک تخته 75,390,000 تومان
کودک با تخت 60,360,000 تومان
کودک بدون تخت 57,630,000 تومان

Pattaya SeaView

BB با صبحانه

Patong Bay Hill Resort

BB با صبحانه

دو تخته 65,090,000 تومان
یک تخته 79,860,000 تومان
کودک با تخت 62,340,000 تومان
کودک بدون تخت 59,120,000 تومان

Manhattan Pattaya

BB با صبحانه

Mai House Patong Hill

BB با صبحانه

دو تخته 66,270,000 تومان
یک تخته 82,210,000 تومان
کودک با تخت 63,520,000 تومان
کودک بدون تخت 59,800,000 تومان

Long Beach Resort Hotel & Spa

BB با صبحانه

Deevana Patong Resort

BB با صبحانه

دو تخته 67,510,000 تومان
یک تخته 84,690,000 تومان
کودک با تخت 64,510,000 تومان
کودک بدون تخت 60,300,000 تومان

Grand Palazzo

BB با صبحانه

Deevana Plaza Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 69,490,000 تومان
یک تخته 88,660,000 تومان
کودک با تخت 66,500,000 تومان
کودک بدون تخت 61,790,000 تومان

Black Woods Pattaya

BB با صبحانه

The Senses Resort & Pool Villas

BB با صبحانه

دو تخته 69,490,000 تومان
یک تخته 88,660,000 تومان
کودک با تخت 66,500,000 تومان
کودک بدون تخت 61,790,000 تومان

The Zign

BB با صبحانه

Namaka Resort Kamala

BB با صبحانه

دو تخته 70,610,000 تومان
یک تخته 90,890,000 تومان
کودک با تخت 67,610,000 تومان
کودک بدون تخت 62,900,000 تومان

Garden Cliff

BB با صبحانه

Novotel Phuket Resort

BB با صبحانه

دو تخته 71,040,000 تومان
یک تخته 91,760,000 تومان
کودک با تخت 67,800,000 تومان
کودک بدون تخت 62,840,000 تومان

Brighton Grand

BB با صبحانه

M Social Hotel Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 73,770,000 تومان
یک تخته 97,220,000 تومان
کودک با تخت 70,280,000 تومان
کودک بدون تخت 64,080,000 تومان

Mera Mare

BB با صبحانه

Diamond Cliff Resort & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 77,300,000 تومان
یک تخته 104,290,000 تومان
کودک با تخت 73,570,000 تومان
کودک بدون تخت 66,130,000 تومان

Amari Pattaya

BB با صبحانه

Grand Mercure Phuket Patong

BB با صبحانه

دو تخته 82,450,000 تومان
یک تخته 114,580,000 تومان
کودک با تخت 78,710,000 تومان
کودک بدون تخت 71,520,000 تومان

Centara Grand Mirage

BB با صبحانه

Centara Grand Beach Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 92,000,000 تومان
یک تخته 133,670,000 تومان
کودک با تخت 87,520,000 تومان
کودک بدون تخت 76,850,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-01-14 تا 1403-01-22

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF