بدون عنوان

Bel Aire Patong

BB با صبحانه

دو تخته 114,210,000 تومان
یک تخته 120,290,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 101,170,000 تومان

Neptuna Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 119,610,000 تومان
یک تخته 129,040,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 106,140,000 تومان

ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 120,910,000 تومان
یک تخته 131,640,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 106,570,000 تومان

Baumanburi Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 123,080,000 تومان
یک تخته 135,980,000 تومان
کودک با تخت 112,220,000 تومان
کودک بدون تخت 107,880,000 تومان

Fishermens Harbour Urban Resort

BB با صبحانه

دو تخته 123,950,000 تومان
یک تخته 137,720,000 تومان
کودک با تخت 113,080,000 تومان
کودک بدون تخت 108,310,000 تومان

Best Western Patong Beach

BB با صبحانه

دو تخته 125,690,000 تومان
یک تخته 141,190,000 تومان
کودک با تخت 114,390,000 تومان
کودک بدون تخت 109,180,000 تومان

The Royal Paradise Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 128,290,000 تومان
یک تخته 146,400,000 تومان
کودک با تخت 116,990,000 تومان
کودک بدون تخت 110,480,000 تومان

Duangjitt Resort and Spa

BB با صبحانه

دو تخته 130,030,000 تومان
یک تخته 149,870,000 تومان
کودک با تخت 118,290,000 تومان
کودک بدون تخت 111,350,000 تومان

Deevana Plaza Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 134,370,000 تومان
یک تخته 158,550,000 تومان
کودک با تخت 122,200,000 تومان
کودک بدون تخت 113,520,000 تومان

The Nature Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 134,500,000 تومان
یک تخته 158,320,000 تومان
کودک با تخت 122,760,000 تومان
کودک بدون تخت 114,080,000 تومان

Crest Resort & Pool Villas

BB با صبحانه

دو تخته 136,540,000 تومان
یک تخته 162,890,000 تومان
کودک با تخت 124,370,000 تومان
کودک بدون تخت 114,390,000 تومان

Oceanfront Beach Resort

BB با صبحانه

دو تخته 140,140,000 تومان
یک تخته 169,600,000 تومان
کودک با تخت 127,540,000 تومان
کودک بدون تخت 116,690,000 تومان

Diamond Cliff Resort & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 143,180,000 تومان
یک تخته 175,680,000 تومان
کودک با تخت 130,580,000 تومان
کودک بدون تخت 118,420,000 تومان

Amari Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 143,180,000 تومان
یک تخته 175,680,000 تومان
کودک با تخت 130,580,000 تومان
کودک بدون تخت 118,420,000 تومان

The Vijitt Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 147,950,000 تومان
یک تخته 185,220,000 تومان
کودک با تخت 134,480,000 تومان
کودک بدون تخت 120,590,000 تومان

Centara Grand Beach Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 150,560,000 تومان
یک تخته 190,430,000 تومان
کودک با تخت 137,090,000 تومان
کودک بدون تخت 121,900,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-01-06 تا 1403-01-14

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF