بدون عنوان

Sensitive Premium Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 39,900,000 تومان
یک تخته 51,800,000 تومان
کودک با تخت 30,600,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Aydinbey Queen’s Palace & SPA

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 41,900,000 تومان
یک تخته 53,800,000 تومان
کودک با تخت 30,600,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Grand Park Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,700,000 تومان
یک تخته 55,500,000 تومان
کودک با تخت 31,100,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Sealife Kemer Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,800,000 تومان
یک تخته 55,300,000 تومان
کودک با تخت 30,900,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

SeaLife Family Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 43,900,000 تومان
یک تخته 57,400,000 تومان
کودک با تخت 31,400,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Porto Bello Hotel Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 44,900,000 تومان
یک تخته 59,300,000 تومان
کودک با تخت 31,900,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Orange County Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 46,300,000 تومان
یک تخته 61,600,000 تومان
کودک با تخت 32,300,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Orange County Kemer

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 50,200,000 تومان
یک تخته 68,700,000 تومان
کودک با تخت 33,900,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Kaya Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 50,500,000 تومان
یک تخته 64,500,000 تومان
کودک با تخت 34,000,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Aska Lara Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 50,500,000 تومان
یک تخته 69,300,000 تومان
کودک با تخت 34,100,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Liberty Hotels Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 52,500,000 تومان
یک تخته 72,800,000 تومان
کودک با تخت 34,800,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

IC Sanatai Family Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 53,500,000 تومان
یک تخته 68,000,000 تومان
کودک با تخت 36,400,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Limak Atlantis Deluxe Hotel Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 53,700,000 تومان
یک تخته 69,700,000 تومان
کودک با تخت 35,300,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Fame Residence Lara & SPA

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 53,900,000 تومان
یک تخته 75,400,000 تومان
کودک با تخت 35,400,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Royal Wings

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 53,900,000 تومان
یک تخته 75,700,000 تومان
کودک با تخت 53,900,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Sueno Hotels Golf Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 54,900,000 تومان
یک تخته 71,600,000 تومان
کودک با تخت 35,800,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

IC Green Palace

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 57,500,000 تومان
یک تخته 74,400,000 تومان
کودک با تخت 37,900,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Limak Lara Deluxe

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 57,500,000 تومان
یک تخته 75,800,000 تومان
کودک با تخت 36,900,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Adalya Elite Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 59,400,000 تومان
یک تخته 78,600,000 تومان
کودک با تخت 37,500,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Sueno Hotels Deluxe Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 60,900,000 تومان
یک تخته 81,100,000 تومان
کودک با تخت 38,100,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Rixos DownTown

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 61,400,000 تومان
یک تخته 83,800,000 تومان
کودک با تخت 39,500,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Rixos Sungate

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 62,900,000 تومان
یک تخته 86,400,000 تومان
کودک با تخت 40,100,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Rixos Premium Tekirova

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 65,300,000 تومان
یک تخته 90,400,000 تومان
کودک با تخت 41,000,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Delphin Be Grand

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 65,800,000 تومان
یک تخته 96,400,000 تومان
کودک با تخت 43,800,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Kaya Palazzo Golf Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 67,500,000 تومان
نوع اتاق: superior sea view
یک تخته 91,700,000 تومان
کودک با تخت 40,800,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Calista Luxury Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 68,900,000 تومان
یک تخته 101,700,000 تومان
کودک با تخت 41,000,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

The Land Of Legends Kingdom Hotel

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 75,500,000 تومان
یک تخته 113,900,000 تومان
کودک با تخت 43,900,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Rixos Premium Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 77,700,000 تومان
یک تخته 119,200,000 تومان
کودک با تخت 45,400,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

Regnum Carya

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 93,900,000 تومان
یک تخته 146,000,000 تومان
کودک با تخت 50,700,000 تومان
کودک بدون تخت 26,500,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-01-09 تا 1403-01-15

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF