بدون عنوان

Bel Aire Patong

BB با صبحانه

دو تخته 122,210,000 تومان
یک تخته 128,290,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 109,170,000 تومان

Neptuna Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 127,610,000 تومان
یک تخته 137,040,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 114,140,000 تومان

ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 128,910,000 تومان
یک تخته 139,640,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 114,570,000 تومان

Baumanburi Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 131,080,000 تومان
یک تخته 143,980,000 تومان
کودک با تخت 120,220,000 تومان
کودک بدون تخت 115,880,000 تومان

Fishermens Harbour Urban Resort

BB با صبحانه

دو تخته 131,950,000 تومان
یک تخته 145,720,000 تومان
کودک با تخت 121,080,000 تومان
کودک بدون تخت 116,310,000 تومان

Best Western Patong Beach

BB با صبحانه

دو تخته 133,690,000 تومان
یک تخته 149,190,000 تومان
کودک با تخت 122,390,000 تومان
کودک بدون تخت 117,180,000 تومان

The Royal Paradise Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 136,290,000 تومان
یک تخته 154,400,000 تومان
کودک با تخت 124,990,000 تومان
کودک بدون تخت 118,480,000 تومان

Duangjitt Resort and Spa

BB با صبحانه

دو تخته 138,030,000 تومان
یک تخته 157,870,000 تومان
کودک با تخت 126,290,000 تومان
کودک بدون تخت 119,350,000 تومان

Deevana Plaza Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 142,370,000 تومان
یک تخته 166,550,000 تومان
کودک با تخت 130,200,000 تومان
کودک بدون تخت 121,520,000 تومان

The Nature Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 142,500,000 تومان
یک تخته 166,320,000 تومان
کودک با تخت 130,760,000 تومان
کودک بدون تخت 122,080,000 تومان

Crest Resort & Pool Villas

BB با صبحانه

دو تخته 144,540,000 تومان
یک تخته 170,890,000 تومان
کودک با تخت 132,370,000 تومان
کودک بدون تخت 122,390,000 تومان

Oceanfront Beach Resort

BB با صبحانه

دو تخته 148,140,000 تومان
یک تخته 177,600,000 تومان
کودک با تخت 135,540,000 تومان
کودک بدون تخت 124,690,000 تومان

Diamond Cliff Resort & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 151,180,000 تومان
یک تخته 183,680,000 تومان
کودک با تخت 138,580,000 تومان
کودک بدون تخت 126,420,000 تومان

Amari Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 151,180,000 تومان
یک تخته 183,680,000 تومان
کودک با تخت 138,580,000 تومان
کودک بدون تخت 126,420,000 تومان

The Vijitt Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 155,950,000 تومان
یک تخته 193,220,000 تومان
کودک با تخت 142,480,000 تومان
کودک بدون تخت 128,590,000 تومان

Centara Grand Beach Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 158,560,000 تومان
یک تخته 198,430,000 تومان
کودک با تخت 145,090,000 تومان
کودک بدون تخت 129,900,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-01-08 تا 1403-01-16

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF