بدون عنوان

Melike

BB با صبحانه

دو تخته 21,000,000 تومان
یک تخته 25,990,000 تومان
کودک با تخت 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Roxx Royal

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 24,500,000 تومان
یک تخته 27,990,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Surtel Hotel

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 25,500,000 تومان
یک تخته 29,990,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Belmare

BB با صبحانه

دو تخته 26,000,000 تومان
یک تخته 31,990,000 تومان
کودک با تخت 21,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Signature Blue

HB با صبحانه و نهار

دو تخته 29,000,000 تومان
یک تخته 37,990,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Belmare

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 31,000,000 تومان
یک تخته 40,990,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Signature Blue

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 31,500,000 تومان
یک تخته 41,990,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Ramada Suite

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 33,000,000 تومان
نوع اتاق: superior room
یک تخته 44,990,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Tusan Beach

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 35,000,000 تومان
نوع اتاق: deluxe sea view
یک تخته 44,990,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Ramada Resort Kusadasi & Golf

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 35,000,000 تومان
نوع اتاق: superior
یک تخته 44,990,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Richmond Ephesus

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 36,500,000 تومان
یک تخته 48,990,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Otium Sealight

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 36,500,000 تومان
یک تخته 56,990,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Korumar Deluxe

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 38,000,000 تومان
یک تخته 50,990,000 تومان
کودک با تخت 28,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Pinebay Holiday Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 40,000,000 تومان
یک تخته 61,990,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

Korumar Ephesus

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 43,000,000 تومان
یک تخته 60,990,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 20,000,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-01-08 تا 1403-01-15

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF