بدون عنوان

Hedef Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 21,890,000 تومان
یک تخته 29,190,000 تومان
کودک با تخت 18,190,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Ramada Resort Side

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 22,990,000 تومان
یک تخته 30,890,000 تومان
کودک با تخت 18,790,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Xafira Deluxe Resort&Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 24,190,000 تومان
یک تخته 30,490,000 تومان
کودک با تخت 19,390,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Senza Garden Holiday Club

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 24,290,000 تومان
یک تخته 35,490,000 تومان
کودک با تخت 19,290,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Xoria Deluxe

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 24,790,000 تومان
یک تخته 31,490,000 تومان
کودک با تخت 19,690,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Senza The Inn Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 25,490,000 تومان
یک تخته 37,990,000 تومان
کودک با تخت 20,090,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Throne Beach Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 26,190,000 تومان
یک تخته 39,190,000 تومان
کودک با تخت 20,390,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Villa SunFlower Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 27,490,000 تومان
یک تخته 41,890,000 تومان
کودک با تخت 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Crystal Land Of Paradise

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 28,090,000 تومان
یک تخته 43,190,000 تومان
کودک با تخت 21,390,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Orange County Alanya

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 28,090,000 تومان
یک تخته 43,190,000 تومان
کودک با تخت 21,390,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Labranda Alantur

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 28,790,000 تومان
یک تخته 44,490,000 تومان
کودک با تخت 21,690,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

MC Mahberi Beach

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 28,990,000 تومان
یک تخته 41,890,000 تومان
کودک با تخت 21,790,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Mukarnas Spa & Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 31,090,000 تومان
یک تخته 44,990,000 تومان
کودک با تخت 22,890,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Tac Premier Hotel & Spa

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 31,790,000 تومان
یک تخته 46,990,000 تومان
کودک با تخت 23,190,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Asia Beach Resort & Spa Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 32,090,000 تومان
یک تخته 51,090,000 تومان
کودک با تخت 23,390,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Selectum Family Resort Side

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 32,390,000 تومان
یک تخته 44,590,000 تومان
کودک با تخت 23,490,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Berry Hotels

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 33,090,000 تومان
یک تخته 45,690,000 تومان
کودک با تخت 23,890,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Saphir Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 34,690,000 تومان
یک تخته 52,290,000 تومان
کودک با تخت 29,490,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Granada Luxury Beach

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 36,390,000 تومان
یک تخته 48,790,000 تومان
کودک با تخت 25,490,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Aria Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 37,390,000 تومان
یک تخته 57,390,000 تومان
کودک با تخت 25,190,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Utopia World

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 37,990,000 تومان
یک تخته 51,290,000 تومان
کودک با تخت 26,290,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Sirius Deluxe

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 37,990,000 تومان
یک تخته 62,990,000 تومان
کودک با تخت 26,290,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Delphin Deluxe Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 38,890,000 تومان
یک تخته 52,590,000 تومان
کودک با تخت 26,790,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Royal Alhambra Palace

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 39,690,000 تومان
یک تخته 53,690,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Kirman Sidemarin Beach & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,690,000 تومان
یک تخته 72,190,000 تومان
کودک با تخت 28,590,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Kirman Arycanda De Luxe

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,690,000 تومان
یک تخته 72,190,000 تومان
کودک با تخت 28,590,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Kirman Leodikya Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,690,000 تومان
یک تخته 72,190,000 تومان
کودک با تخت 28,590,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Rubi Platinum

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 44,290,000 تومان
یک تخته 63,590,000 تومان
کودک با تخت 29,490,000 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

Royal Dragon Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 45,990,000 تومان
یک تخته 63,090,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 14,990,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1402-08-16 تا 1402-08-22

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF