بدون عنوان

Sensitive Premium Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 41,900,000 تومان
یک تخته 53,800,000 تومان
کودک با تخت 32,600,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Aydinbey Queen’s Palace & SPA

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 43,900,000 تومان
یک تخته 55,800,000 تومان
کودک با تخت 32,600,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Grand Park Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 44,700,000 تومان
یک تخته 57,500,000 تومان
کودک با تخت 33,100,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Sealife Kemer Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 44,800,000 تومان
یک تخته 57,300,000 تومان
کودک با تخت 32,900,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

SeaLife Family Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 45,900,000 تومان
یک تخته 59,400,000 تومان
کودک با تخت 33,400,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Porto Bello Hotel Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 46,900,000 تومان
یک تخته 61,300,000 تومان
کودک با تخت 33,900,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Orange County Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 48,300,000 تومان
یک تخته 63,600,000 تومان
کودک با تخت 34,300,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Orange County Kemer

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 52,200,000 تومان
یک تخته 70,700,000 تومان
کودک با تخت 35,900,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Kaya Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 52,500,000 تومان
یک تخته 66,500,000 تومان
کودک با تخت 36,000,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Aska Lara Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 52,500,000 تومان
یک تخته 71,300,000 تومان
کودک با تخت 36,100,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Liberty Hotels Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 54,500,000 تومان
یک تخته 74,800,000 تومان
کودک با تخت 36,800,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

IC Sanatai Family Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 55,500,000 تومان
یک تخته 70,000,000 تومان
کودک با تخت 38,400,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Limak Atlantis Deluxe Hotel Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 55,700,000 تومان
یک تخته 71,700,000 تومان
کودک با تخت 37,300,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Fame Residence Lara & SPA

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 55,900,000 تومان
یک تخته 77,400,000 تومان
کودک با تخت 37,400,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Royal Wings

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 55,900,000 تومان
یک تخته 77,700,000 تومان
کودک با تخت 55,900,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Sueno Hotels Golf Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 56,900,000 تومان
یک تخته 73,600,000 تومان
کودک با تخت 37,800,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Limak Lara Deluxe

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 59,500,000 تومان
یک تخته 77,800,000 تومان
کودک با تخت 38,900,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

IC Green Palace

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 59,500,000 تومان
یک تخته 76,400,000 تومان
کودک با تخت 39,900,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Adalya Elite Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 61,400,000 تومان
یک تخته 80,600,000 تومان
کودک با تخت 39,500,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Sueno Hotels Deluxe Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 62,900,000 تومان
یک تخته 83,100,000 تومان
کودک با تخت 40,100,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Rixos DownTown

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 63,400,000 تومان
یک تخته 85,800,000 تومان
کودک با تخت 41,500,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Rixos Sungate

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 64,900,000 تومان
یک تخته 88,400,000 تومان
کودک با تخت 42,100,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Rixos Premium Tekirova

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 67,300,000 تومان
یک تخته 92,400,000 تومان
کودک با تخت 43,000,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Delphin Be Grand

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 67,800,000 تومان
یک تخته 98,400,000 تومان
کودک با تخت 45,800,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Kaya Palazzo Golf Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 69,500,000 تومان
نوع اتاق: superior sea view
یک تخته 93,700,000 تومان
کودک با تخت 42,800,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Calista Luxury Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 70,900,000 تومان
یک تخته 103,700,000 تومان
کودک با تخت 43,000,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

The Land Of Legends Kingdom Hotel

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 77,500,000 تومان
یک تخته 115,900,000 تومان
کودک با تخت 45,900,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Rixos Premium Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 79,700,000 تومان
یک تخته 121,200,000 تومان
کودک با تخت 47,400,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

Regnum Carya

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 95,900,000 تومان
یک تخته 148,000,000 تومان
کودک با تخت 52,700,000 تومان
کودک بدون تخت 28,500,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-01-08 تا 1403-01-14

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF