بدون عنوان

Jiraporn Hill Resort

BB با صبحانه

دو تخته 45,800,000 تومان
یک تخته 51,940,000 تومان
کودک با تخت 2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 40,210,000 تومان

Neptuna Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 47,360,000 تومان
یک تخته 54,640,000 تومان
کودک با تخت 2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 41,390,000 تومان

ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 48,420,000 تومان
یک تخته 56,790,000 تومان
کودک با تخت 2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 41,710,000 تومان

Grace Patong Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 50,270,000 تومان
یک تخته 60,500,000 تومان
کودک با تخت 2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 42,820,000 تومان

Fishermens Harbour Urban Resort

BB با صبحانه

دو تخته 51,390,000 تومان
یک تخته 62,730,000 تومان
کودک با تخت 47,650,000 تومان
کودک بدون تخت 43,190,000 تومان

Best Western Patong Beach

BB با صبحانه

دو تخته 52,500,000 تومان
یک تخته 64,950,000 تومان
کودک با تخت 48,390,000 تومان
کودک بدون تخت 43,940,000 تومان

The Royal Paradise Hotel & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 56,210,000 تومان
یک تخته 72,370,000 تومان
کودک با تخت 51,730,000 تومان
کودک بدون تخت 45,790,000 تومان

Deevana Patong Resort

BB با صبحانه

دو تخته 56,950,000 تومان
یک تخته 73,860,000 تومان
کودک با تخت 52,470,000 تومان
کودک بدون تخت 46,160,000 تومان

M Social Hotel Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 61,030,000 تومان
یک تخته 82,020,000 تومان
کودک با تخت 56,180,000 تومان
کودک بدون تخت 48,020,000 تومان

The Nature Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 61,780,000 تومان
یک تخته 83,500,000 تومان
کودک با تخت 56,920,000 تومان
کودک بدون تخت 48,390,000 تومان

Diamond Cliff Resort & Spa

BB با صبحانه

دو تخته 68,080,000 تومان
یک تخته 96,120,000 تومان
کودک با تخت 62,490,000 تومان
کودک بدون تخت 51,730,000 تومان

Oceanfront Beach Resort

BB با صبحانه

دو تخته 69,570,000 تومان
یک تخته 99,080,000 تومان
کودک با تخت 63,970,000 تومان
کودک بدون تخت 52,470,000 تومان

The Vijitt Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 72,530,000 تومان
یک تخته 105,020,000 تومان
کودک با تخت 66,570,000 تومان
کودک بدون تخت 53,950,000 تومان

Centara Grand Beach Resort Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 80,700,000 تومان
یک تخته 121,340,000 تومان
کودک با تخت 73,990,000 تومان
کودک بدون تخت 58,030,000 تومان

Amari Phuket

BB با صبحانه

دو تخته 82,920,000 تومان
یک تخته 125,800,000 تومان
کودک با تخت 75,840,000 تومان
کودک بدون تخت 59,150,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1402-12-21 تا 1402-12-29

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF