بدون عنوان

Lara Palace Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 24,070,000 تومان
یک تخته 28,680,000 تومان
کودک با تخت 20,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

RIOS BEACH HOTEL

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 28,300,000 تومان
یک تخته 34,060,000 تومان
کودک با تخت 20,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

JURA HOTELS LARA RESORT

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 31,750,000 تومان
یک تخته 38,280,000 تومان
کودک با تخت 21,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Daima Biz Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 32,900,000 تومان
یک تخته 42,890,000 تومان
کودک با تخت 21,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Transatlantik Beach Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 34,060,000 تومان
یک تخته 44,810,000 تومان
کودک با تخت 21,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Sensitive Premium Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 34,060,000 تومان
یک تخته 44,810,000 تومان
کودک با تخت 21,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Sealife Kemer Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 34,440,000 تومان
یک تخته 44,040,000 تومان
کودک با تخت 21,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Aydinbey Queen’s Palace & SPA

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 34,820,000 تومان
یک تخته 42,890,000 تومان
کودک با تخت 22,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Grand Park Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 35,210,000 تومان
یک تخته 43,660,000 تومان
کودک با تخت 22,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Fame Residence Kemer & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 35,980,000 تومان
یک تخته 46,340,000 تومان
کودک با تخت 22,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Transatlantik Hotel & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 35,980,000 تومان
یک تخته 48,260,000 تومان
کودک با تخت 22,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

SeaLife Family Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 36,740,000 تومان
یک تخته 45,960,000 تومان
کودک با تخت 22,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Ramada Resort By Wyndham Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 37,130,000 تومان
یک تخته 46,340,000 تومان
کودک با تخت 22,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Porto Bello Hotel Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 37,510,000 تومان
یک تخته 47,110,000 تومان
کودک با تخت 22,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Orange County Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 38,280,000 تومان
یک تخته 52,490,000 تومان
کودک با تخت 23,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

AquaWorld Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 39,820,000 تومان
یک تخته 52,870,000 تومان
کودک با تخت 23,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Orange County Kemer

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,120,000 تومان
یک تخته 59,020,000 تومان
کودک با تخت 23,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Melas Lara Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 43,270,000 تومان
یک تخته 55,560,000 تومان
کودک با تخت 23,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Liberty Hotels Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 44,420,000 تومان
یک تخته 57,480,000 تومان
کودک با تخت 23,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Asteria Kremlin Palace

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 44,810,000 تومان
یک تخته 62,660,000 تومان
کودک با تخت 23,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Limak Atlantis Deluxe Hotel Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 46,340,000 تومان
یک تخته 62,470,000 تومان
کودک با تخت 24,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Royal Wings

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 46,340,000 تومان
یک تخته 60,170,000 تومان
کودک با تخت 24,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Fame Residence Lara & SPA

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 47,500,000 تومان
یک تخته 64,780,000 تومان
کودک با تخت 24,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Spice Hotel And Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 49,030,000 تومان
یک تخته 64,390,000 تومان
کودک با تخت 24,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Limak Lara Deluxe

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 49,030,000 تومان
یک تخته 64,200,000 تومان
کودک با تخت 24,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

IC Green Palace

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 50,180,000 تومان
یک تخته 65,540,000 تومان
کودک با تخت 24,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Concorde De Luxe Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 51,340,000 تومان
یک تخته 74,380,000 تومان
کودک با تخت 24,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Susesi Luxury Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 53,260,000 تومان
یک تخته 70,150,000 تومان
کودک با تخت 25,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Adalya Elite Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 54,020,000 تومان
یک تخته 71,300,000 تومان
کودک با تخت 25,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Delphin Be Grand

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 55,940,000 تومان
یک تخته 74,380,000 تومان
کودک با تخت 38,990,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Delphin Imperial Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 57,480,000 تومان
یک تخته 76,680,000 تومان
کودک با تخت 39,990,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Voyage Golf Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 58,630,000 تومان
یک تخته 82,440,000 تومان
کودک با تخت 26,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

Granada Luxury Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 60,550,000 تومان
یک تخته 82,060,000 تومان
کودک با تخت 26,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,590,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-01-09 تا 1403-01-16

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF