بدون عنوان

Sensitive Premium Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 40,900,000 تومان
یک تخته 52,800,000 تومان
کودک با تخت 31,600,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Aydinbey Queen’s Palace & SPA

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,900,000 تومان
یک تخته 54,800,000 تومان
کودک با تخت 31,600,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Grand Park Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 43,700,000 تومان
یک تخته 56,500,000 تومان
کودک با تخت 32,100,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Sealife Kemer Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 43,800,000 تومان
یک تخته 56,300,000 تومان
کودک با تخت 31,900,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

SeaLife Family Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 44,900,000 تومان
یک تخته 58,400,000 تومان
کودک با تخت 32,400,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Porto Bello Hotel Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 45,900,000 تومان
یک تخته 60,300,000 تومان
کودک با تخت 32,900,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Orange County Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 47,300,000 تومان
یک تخته 62,600,000 تومان
کودک با تخت 33,300,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Orange County Kemer

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 51,200,000 تومان
یک تخته 69,700,000 تومان
کودک با تخت 34,900,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Kaya Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 51,500,000 تومان
یک تخته 65,500,000 تومان
کودک با تخت 35,000,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Aska Lara Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 51,500,000 تومان
یک تخته 70,300,000 تومان
کودک با تخت 35,100,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Liberty Hotels Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 53,500,000 تومان
یک تخته 73,800,000 تومان
کودک با تخت 35,800,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

IC Sanatai Family Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 54,500,000 تومان
یک تخته 69,000,000 تومان
کودک با تخت 37,400,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Limak Atlantis Deluxe Hotel Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 54,700,000 تومان
یک تخته 70,700,000 تومان
کودک با تخت 36,300,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Fame Residence Lara & SPA

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 54,900,000 تومان
یک تخته 76,400,000 تومان
کودک با تخت 36,400,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Royal Wings

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 54,900,000 تومان
یک تخته 76,700,000 تومان
کودک با تخت 54,900,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Sueno Hotels Golf Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 55,900,000 تومان
یک تخته 72,600,000 تومان
کودک با تخت 36,800,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

IC Green Palace

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 58,500,000 تومان
یک تخته 75,400,000 تومان
کودک با تخت 38,900,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Limak Lara Deluxe

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 58,500,000 تومان
یک تخته 76,800,000 تومان
کودک با تخت 37,900,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Adalya Elite Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 60,400,000 تومان
یک تخته 79,600,000 تومان
کودک با تخت 38,500,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Sueno Hotels Deluxe Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 61,900,000 تومان
یک تخته 82,100,000 تومان
کودک با تخت 39,100,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Rixos DownTown

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 62,400,000 تومان
یک تخته 84,800,000 تومان
کودک با تخت 40,500,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Rixos Sungate

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 63,900,000 تومان
یک تخته 87,400,000 تومان
کودک با تخت 41,100,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Rixos Premium Tekirova

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 66,300,000 تومان
یک تخته 91,400,000 تومان
کودک با تخت 42,000,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Delphin Be Grand

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 66,800,000 تومان
یک تخته 97,400,000 تومان
کودک با تخت 44,800,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Kaya Palazzo Golf Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 68,500,000 تومان
نوع اتاق: superior sea view
یک تخته 92,700,000 تومان
کودک با تخت 41,800,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Calista Luxury Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 69,900,000 تومان
یک تخته 102,700,000 تومان
کودک با تخت 42,000,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

The Land Of Legends Kingdom Hotel

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 76,500,000 تومان
یک تخته 114,900,000 تومان
کودک با تخت 44,900,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Rixos Premium Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 78,700,000 تومان
یک تخته 120,200,000 تومان
کودک با تخت 46,400,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

Regnum Carya

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 94,900,000 تومان
یک تخته 147,000,000 تومان
کودک با تخت 51,700,000 تومان
کودک بدون تخت 27,500,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1402-12-28 تا 1403-01-05

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF