بدون عنوان

Bel Aire Patong

BB با صبحانه

Wiz Hotel Pattaya

BB با صبحانه

دو تخته 88,500,000 تومان
یک تخته 97,200,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

BB با صبحانه

Grand Day Night

BB با صبحانه

دو تخته 92,600,000 تومان
یک تخته 105,400,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 84,300,000 تومان

Ashlee HUB Patong Hotel

BB با صبحانه

Beston Pattaya

BB با صبحانه

دو تخته 93,200,000 تومان
یک تخته 106,600,000 تومان
کودک با تخت 94,100,000 تومان
کودک بدون تخت 84,500,000 تومان

Fishermens Harbour Urban Resort

BB با صبحانه

Heeton Concept Hotel Pattaya

BB با صبحانه

دو تخته 96,400,000 تومان
یک تخته 112,900,000 تومان
کودک با تخت 98,100,000 تومان
کودک بدون تخت 85,600,000 تومان

Best Western Patong Beach

BB با صبحانه

Aiyara Grand

BB با صبحانه

دو تخته 97,100,000 تومان
یک تخته 114,500,000 تومان
کودک با تخت 97,900,000 تومان
کودک بدون تخت 85,800,000 تومان

Fishermens Harbour Urban Resort

BB با صبحانه

A-One New Wing

BB با صبحانه

دو تخته 97,500,000 تومان
یک تخته 115,300,000 تومان
کودک با تخت 99,300,000 تومان
کودک بدون تخت 86,000,000 تومان

Andamantra Resort and Villa Phuket

BB با صبحانه

Sunbeam

BB با صبحانه

دو تخته 99,100,000 تومان
یک تخته 118,400,000 تومان
کودک با تخت 99,500,000 تومان
کودک بدون تخت 86,500,000 تومان

The Royal Paradise Hotel & Spa

BB با صبحانه

Vista Pattaya

BB با صبحانه

دو تخته 101,700,000 تومان
نوع اتاق: deluxe
یک تخته 123,600,000 تومان
کودک با تخت 101,900,000 تومان
کودک بدون تخت 87,400,000 تومان

Deevana Plaza Phuket

BB با صبحانه

Pattaya SeaView

BB با صبحانه

دو تخته 104,700,000 تومان
نوع اتاق: superior
یک تخته 129,700,000 تومان
کودک با تخت 106,100,000 تومان
کودک بدون تخت 88,500,000 تومان

The Nature Phuket

BB با صبحانه

Black Woods Pattaya

BB با صبحانه

دو تخته 107,700,000 تومان
نوع اتاق: deluxe
یک تخته 135,700,000 تومان
کودک با تخت 108,700,000 تومان
کودک بدون تخت 89,600,000 تومان

Duangjitt Resort and Spa

BB با صبحانه

A-One Royal Cruise

BB با صبحانه

دو تخته 109,700,000 تومان
نوع اتاق: premier deluxe
یک تخته 139,600,000 تومان
کودک با تخت 109,700,000 تومان
کودک بدون تخت 90,200,000 تومان

Phuket Graceland Resort and Spa

BB با صبحانه

Brighton Grand

BB با صبحانه

دو تخته 111,900,000 تومان
نوع اتاق: deluxe
یک تخته 144,000,000 تومان
کودک با تخت 112,500,000 تومان
کودک بدون تخت 91,000,000 تومان

M Social Hotel Phuket

BB با صبحانه

Garden Cliff

BB با صبحانه

دو تخته 112,300,000 تومان
یک تخته 144,900,000 تومان
کودک با تخت 112,300,000 تومان
کودک بدون تخت 91,200,000 تومان

M Social Hotel Phuket

BB با صبحانه

Bayphere Hotel Pattaya

BB با صبحانه

دو تخته 114,100,000 تومان
یک تخته 148,400,000 تومان
کودک با تخت 114,100,000 تومان
کودک بدون تخت 91,800,000 تومان

Oceanfront Beach Resort

BB با صبحانه

Cape Dara

BB با صبحانه

دو تخته 119,500,000 تومان
نوع اتاق: premier comfy
یک تخته 159,200,000 تومان
کودک با تخت 119,500,000 تومان
کودک بدون تخت 93,700,000 تومان

Centara Grand Beach Resort Phuket

BB با صبحانه

Mytt Beach

BB با صبحانه

دو تخته 125,900,000 تومان
نوع اتاق: deluxe
یک تخته 172,100,000 تومان
کودک با تخت 126,300,000 تومان
کودک بدون تخت 95,900,000 تومان

Amari Phuket

BB با صبحانه

Amari Pattaya

BB با صبحانه

دو تخته 133,100,000 تومان
نوع اتاق: sup balcony
یک تخته 186,500,000 تومان
کودک با تخت 133,100,000 تومان
کودک بدون تخت 98,500,000 تومان

Pullman Phuket Arcadia

BB با صبحانه

Royal Cliff Beach

BB با صبحانه

دو تخته 137,600,000 تومان
نوع اتاق: sup garden
یک تخته 195,300,000 تومان
کودک با تخت 137,600,000 تومان
کودک بدون تخت 100,000,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1402-12-28 تا 1403-01-09

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF