بدون عنوان

Sensitive Premium Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 43,900,000 تومان
یک تخته 55,800,000 تومان
کودک با تخت 34,600,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Aydinbey Queen’s Palace & SPA

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 45,900,000 تومان
یک تخته 57,800,000 تومان
کودک با تخت 34,600,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Grand Park Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 46,700,000 تومان
یک تخته 59,500,000 تومان
کودک با تخت 35,100,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Sealife Kemer Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 46,800,000 تومان
یک تخته 59,300,000 تومان
کودک با تخت 34,900,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

SeaLife Family Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 47,900,000 تومان
یک تخته 61,400,000 تومان
کودک با تخت 35,400,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Porto Bello Hotel Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 48,900,000 تومان
یک تخته 63,300,000 تومان
کودک با تخت 35,900,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Orange County Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 50,300,000 تومان
یک تخته 65,600,000 تومان
کودک با تخت 36,300,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Orange County Kemer

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 54,200,000 تومان
یک تخته 72,700,000 تومان
کودک با تخت 37,900,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Kaya Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 54,500,000 تومان
یک تخته 68,500,000 تومان
کودک با تخت 38,000,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Aska Lara Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 54,500,000 تومان
یک تخته 73,300,000 تومان
کودک با تخت 38,100,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Liberty Hotels Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 56,500,000 تومان
یک تخته 76,800,000 تومان
کودک با تخت 38,800,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

IC Sanatai Family Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 57,500,000 تومان
یک تخته 72,000,000 تومان
کودک با تخت 40,400,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Limak Atlantis Deluxe Hotel Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 57,700,000 تومان
یک تخته 73,700,000 تومان
کودک با تخت 39,300,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Fame Residence Lara & SPA

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 57,900,000 تومان
یک تخته 79,400,000 تومان
کودک با تخت 39,400,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Royal Wings

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 57,900,000 تومان
یک تخته 79,700,000 تومان
کودک با تخت 57,900,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Sueno Hotels Golf Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 58,900,000 تومان
یک تخته 75,600,000 تومان
کودک با تخت 39,800,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

IC Green Palace

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 61,500,000 تومان
یک تخته 78,400,000 تومان
کودک با تخت 41,900,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Limak Lara Deluxe

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 61,500,000 تومان
یک تخته 79,800,000 تومان
کودک با تخت 40,900,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Adalya Elite Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 63,400,000 تومان
یک تخته 82,600,000 تومان
کودک با تخت 41,500,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Sueno Hotels Deluxe Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 64,900,000 تومان
یک تخته 85,100,000 تومان
کودک با تخت 42,100,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Rixos DownTown

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 65,400,000 تومان
یک تخته 87,800,000 تومان
کودک با تخت 43,500,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Rixos Sungate

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 66,900,000 تومان
یک تخته 90,400,000 تومان
کودک با تخت 44,100,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Rixos Premium Tekirova

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 69,300,000 تومان
یک تخته 94,400,000 تومان
کودک با تخت 45,000,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Delphin Be Grand

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 69,800,000 تومان
یک تخته 100,400,000 تومان
کودک با تخت 47,800,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Kaya Palazzo Golf Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 71,500,000 تومان
نوع اتاق: superior sea view
یک تخته 95,700,000 تومان
کودک با تخت 44,800,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Calista Luxury Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 72,900,000 تومان
یک تخته 105,700,000 تومان
کودک با تخت 45,000,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

The Land Of Legends Kingdom Hotel

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 79,500,000 تومان
یک تخته 117,900,000 تومان
کودک با تخت 47,900,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Rixos Premium Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 81,700,000 تومان
یک تخته 123,200,000 تومان
کودک با تخت 49,400,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

Regnum Carya

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 97,900,000 تومان
یک تخته 150,000,000 تومان
کودک با تخت 54,700,000 تومان
کودک بدون تخت 30,500,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-01-02 تا 1403-01-08

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF