بدون عنوان

Sensitive Premium Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 42,900,000 تومان
یک تخته 54,800,000 تومان
کودک با تخت 33,600,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Aydinbey Queen’s Palace & SPA

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 44,900,000 تومان
یک تخته 56,800,000 تومان
کودک با تخت 33,600,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Grand Park Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 45,700,000 تومان
یک تخته 58,500,000 تومان
کودک با تخت 34,100,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Sealife Kemer Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 45,800,000 تومان
یک تخته 58,300,000 تومان
کودک با تخت 33,900,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

SeaLife Family Resort Hotel

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 46,900,000 تومان
یک تخته 60,400,000 تومان
کودک با تخت 34,400,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Porto Bello Hotel Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 47,900,000 تومان
یک تخته 62,300,000 تومان
کودک با تخت 34,900,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Orange County Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 49,300,000 تومان
یک تخته 64,600,000 تومان
کودک با تخت 35,300,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Orange County Kemer

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 53,200,000 تومان
یک تخته 71,700,000 تومان
کودک با تخت 36,900,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Kaya Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 53,500,000 تومان
یک تخته 67,500,000 تومان
کودک با تخت 37,000,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Aska Lara Resort & Spa

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 53,500,000 تومان
یک تخته 72,300,000 تومان
کودک با تخت 37,100,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Liberty Hotels Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 55,500,000 تومان
یک تخته 75,800,000 تومان
کودک با تخت 37,800,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

IC Sanatai Family Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 56,500,000 تومان
یک تخته 71,000,000 تومان
کودک با تخت 39,400,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Limak Atlantis Deluxe Hotel Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 56,700,000 تومان
یک تخته 72,700,000 تومان
کودک با تخت 38,300,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Fame Residence Lara & SPA

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 56,900,000 تومان
یک تخته 78,400,000 تومان
کودک با تخت 38,400,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Royal Wings

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 56,900,000 تومان
یک تخته 78,700,000 تومان
کودک با تخت 56,900,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Sueno Hotels Golf Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 57,900,000 تومان
یک تخته 74,600,000 تومان
کودک با تخت 38,800,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

IC Green Palace

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 60,500,000 تومان
یک تخته 77,400,000 تومان
کودک با تخت 40,900,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Limak Lara Deluxe

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 60,500,000 تومان
یک تخته 78,800,000 تومان
کودک با تخت 39,900,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Adalya Elite Lara

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 62,400,000 تومان
یک تخته 81,600,000 تومان
کودک با تخت 40,500,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Sueno Hotels Deluxe Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 63,900,000 تومان
یک تخته 84,100,000 تومان
کودک با تخت 41,100,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Rixos DownTown

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 64,400,000 تومان
یک تخته 86,800,000 تومان
کودک با تخت 42,500,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Rixos Sungate

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 65,900,000 تومان
یک تخته 89,400,000 تومان
کودک با تخت 43,100,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Rixos Premium Tekirova

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 68,300,000 تومان
یک تخته 93,400,000 تومان
کودک با تخت 44,000,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Delphin Be Grand

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 68,800,000 تومان
یک تخته 99,400,000 تومان
کودک با تخت 46,800,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Kaya Palazzo Golf Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 70,500,000 تومان
نوع اتاق: superior sea view
یک تخته 94,700,000 تومان
کودک با تخت 43,800,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Calista Luxury Resort

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 71,900,000 تومان
یک تخته 104,700,000 تومان
کودک با تخت 44,000,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

The Land Of Legends Kingdom Hotel

ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 78,500,000 تومان
یک تخته 116,900,000 تومان
کودک با تخت 46,900,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Rixos Premium Belek

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 80,700,000 تومان
یک تخته 122,200,000 تومان
کودک با تخت 48,400,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

Regnum Carya

UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی

دو تخته 96,900,000 تومان
یک تخته 149,000,000 تومان
کودک با تخت 53,700,000 تومان
کودک بدون تخت 29,500,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 0 شب و 0 روز
1403-01-01 تا 1403-01-07

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF