تور تفلیس ویژه تابستان (3 شب) پرواز آتا

Mika

BB با صبحانه

دو تخته 12,500,000 تومان
یک تخته 13,670,000 تومان
کودک با تخت 12,500,000 تومان
کودک بدون تخت 12,000,000 تومان

Elegance

BB با صبحانه

دو تخته 13,080,000 تومان
یک تخته 14,850,000 تومان
کودک با تخت 12,890,000 تومان
کودک بدون تخت 12,000,000 تومان

Rustaveli 36

BB با صبحانه

دو تخته 13,080,000 تومان
یک تخته 14,850,000 تومان
کودک با تخت 12,890,000 تومان
کودک بدون تخت 12,000,000 تومان

Atu

BB با صبحانه

دو تخته 13,280,000 تومان
یک تخته 15,230,000 تومان
کودک با تخت 13,280,000 تومان
کودک بدون تخت 12,000,000 تومان

Venesa

BB با صبحانه

دو تخته 14,250,000 تومان
یک تخته 17,180,000 تومان
کودک با تخت 13,280,000 تومان
کودک بدون تخت 12,000,000 تومان

Elle Boutique

BB با صبحانه

دو تخته 15,720,000 تومان
یک تخته 20,100,000 تومان
کودک با تخت 14,250,000 تومان
کودک بدون تخت 12,000,000 تومان

Parma Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 15,720,000 تومان
یک تخته 20,100,000 تومان
کودک با تخت 14,250,000 تومان
کودک بدون تخت 12,000,000 تومان

Tibilisi Tower

BB با صبحانه

دو تخته 16,690,000 تومان
یک تخته 22,050,000 تومان
کودک با تخت 15,230,000 تومان
کودک بدون تخت 12,000,000 تومان

KMM Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 16,690,000 تومان
یک تخته 21,080,000 تومان
کودک با تخت 16,690,000 تومان
کودک بدون تخت 12,000,000 تومان

Astoria Tibilisi

BB با صبحانه

دو تخته 17,180,000 تومان
یک تخته 23,030,000 تومان
کودک با تخت 16,200,000 تومان
کودک بدون تخت 12,000,000 تومان

ONYX Hotel

BB با صبحانه

دو تخته 17,990,000 تومان
یک تخته 23,660,000 تومان
کودک با تخت 17,040,000 تومان
کودک بدون تخت 12,000,000 تومان

Pine Astoria

BB با صبحانه

دو تخته 19,620,000 تومان
یک تخته 27,900,000 تومان
کودک با تخت 18,150,000 تومان
کودک بدون تخت 12,000,000 تومان

Radisson Blu Iveria

BB با صبحانه

دو تخته 27,900,000 تومان
یک تخته 44,480,000 تومان
کودک با تخت 23,030,000 تومان
کودک بدون تخت 12,000,000 تومان

برنامه سفر

مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
1402-12-28 تا 1403-01-02
مبدا: تهران
ایرلاین: آتا
مقصد: تفلیس

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

    نظرات کاربران

    نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

    دیدگاه های ثبت شده

    دانلود PDF
    دانلود PDF